AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Iskolánk először 2017 januárjában, majd másodszor 2020 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát mindkét alkalommal érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával továbbfejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • Témanapok szervezése és bemutatása
  • Beiskolázási program a leendő első osztályosok számára
  • Pedagógus hallgatók mentorálása, gyakorlóhelyi funkció ellátása, gyakornok-mentori együttműködés
  • Az egészséges és környezettudatos nevelés változatos színtereinek bemutatása
  • Testvériskolai kapcsolati rendszerünk működtetése hazánkban és külföldön
  • Pályázati források felkutatása, eredményes felhasználása és dokumentálása
  • Módszertani megújulás segítése (kooperatív technikák, IKT technikák, szavazórendszer) bemutatóórákkal, műhelymunkákkal, továbbképzésekkel
  • Önértékelési gyakorlatunk bemutatása

Kapcsolattartó:
Szegediné Gonda Zsófia
Telefon: 47/312-622
E-mail: rakocziiskola@sarospatak.hu