Category Archives: Digitális Oktatás

Iskola az éteren át….

Az 1.b osztály mindennapjai a tantermen kívüli oktatásban

Már március közepétől éljük sajátos hétköznapjainkat egy olyan érdekes oktatási formában, ahol nincs tábla, nincs kréta, nincs csengő, nincsenek iskolapadok. Mégis minden nap, képletesen becsengetünk a „Teams” elnevezésű alkalmazással működő kis tantermünkbe, ahol nap, mint nap várnak ránk a mi kedves elsőseink. 
Az első lépéseket a közös online tanulás felé természetesen a szülők hathatós segítségével tettük meg, akik ugyanolyan kíváncsisággal és izgalommal várták ezt a virtuális találkozást, mint gyermekeik. Pár pillanat múlva azonban azt vettük észre, hogy a gyerekek már villámgyorsan kezelik a technikai eszközöket, és ismerik fel a számítógépes alkalmazásokban rejlő vidámságot, játékot, és a szórakoztató tanulás lehetőségét. Mára már nagyon ügyesen veszik az akadályokat, és a mi kis egyedi „házirendünknek” köszönhetően jól halad a tanulás.
 A közvetlen, személyes kapcsolat hiánya miatt nagyobb szerepet kap most a gyerekek önállóságra nevelése, ami ebben a korosztályban, és ilyen körülmények között rendkívül felelősségteljes feladat. A szülők támogatása is fontos pedagógiai kihívás, hiszen az ismeretek ilyen formában történő átadása, rájuk is többlet terhet ró. A tanulás megkönnyítése érdekében minden tananyaghoz hang- és videofelvételeket tartalmazó magyarázatokat is küldünk, hogy az így felépített „új” tantermünkben már zökkenőmentesen folyhasson a munka. Fontos esemény volt az osztályunk életében az anyák napja is, amire sok-sok meglepetéssel készültünk. 
Ahhoz, hogy a gyerekek azt a vágyát teljesíthessük, -akár csak látszólagosan is-, hogy visszaülhessenek az iskolapadba –, mi tanítók egy napra visszamegyünk az iskolába, és a tantermünkből tartjuk meg az órákat.
Meglepetésként pedig szervezzük az 1. b osztály digitális „osztálykirándulását”, amit gyermeknapi ajándéknak szánunk.

Fodorné Sütő Judit, Sikora Lili

Madarak és fák napja

A madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e.

A 3. b osztály környezetismeret órán projekt feladatokat kapott az elmúlt időszakban. Igyekszem érdekessé és változatossá tenni az otthoni tanulást. Előbb egy általuk kiválasztott állatról kellett lapbook-ot készíteni. A gyerekek ilyen és ehhez hasonló albumokat, nagyon szép munkákat küldtek vissza nekem.

  • A következő heti feladat az Afrika küldetés volt. A gyerekek kaptak egy szituációt. Világhírű kutatók lettek és teljesíteni kellett egy megbízást, amiben meg kell menteni a világ legnagyobb szárazföldi emlősét. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam, szívesen vettek részt az expedícióban.
  • A következő küldetés a madarak és fák védelmében lesz, ami egy újabb küldetés a számukra.

Szebényiné Ujhelyi Ildikó

A Föld napja

Az iskolai életből a jelen körülmények között sem hiányozhatnak a jeles napok! Hagyományos módon nem tudunk ünnepelni, de adottak rá az online lehetőségek.

Így került sor 2020. április 22-én a Föld napja megünneplésére. Iskolánk nagyon fontosnak tartja a gyerekek természettel kapcsolatos szemléletformálását.

Készítettem egy PPT-t, amelyet a Kréta rendszeren keresztül minden diákunk megkapott. Ebben a Föld napjának története és számos más információ mellett külön alsós és felsős tanulók számára készült feladatokat találtak a gyerekek. A felső tagozatos tanulóknak interaktív rejtvényt, az aslósoknak interaktív kvíz játékot készítettem. Ajánlottam mesét a Földről és ügyességi játékot a témával kapcsolatban. Kértem, hogy ezen a napo öltözzenek zöldbe és küldjék el az erről készült fotót.  A visszajelzések alapján szívesen játszották végig a feladatokat!

Szebényiné Ujhelyi Ildikó

Új digitális platform a Rákócziban

A tantermen kívüli oktatásban a tanulásnak csupán három eleme maradt érintetlen: a tanuló, a pedagógus és közös céljaik. Így a pedagógus és a tanuló együttes munkáján, valamint a szülői támogatáson múlik az, hogy mennyire lesz sikeres az elkövetkezendő hetekben, esetleg hónapokban a tanulás, és ezzel együtt a tanulók előrehaladása. A fizikai találkozások tilalma egyben azt is jelenti, hogy a tanulókkal való kapcsolat lehetősége is a digitális megoldásokra korlátozódik. Az elmúlt hetek megfeszített, kreatív és lelkiismeretes közös munkája megmutatta nekünk, hogy a rengeteg digitális anyag, módszer, ötlet alkalmazásának sikere mennyire függ a kommunikációs csatornáktól. Kezdettől egységesen a KRÉTA felületén adjuk a házi feladatokat. Nagyon sok mindent tud a KRÉTA, de nem mindent, ezért több osztály a Google Classroom segítségét is igénybe veszi. Nagyon hiányzott egy olyan platform, amelyen a teljes tantestület online értekezletet és egyéb formákban is tudja a kapcsolatot tartani; anyagokat, alkalmazásokat megosztani és egyben a tanulócsoportokat is bevonhatja. Nekünk alapos előkészület, ráhangolódás mellett a legmegbízhatóbb és legsokoldalúbb lehetőségnek az Office 365 Teams rendszere bizonyult. A kezdő lépésekben az EFOP-3.2.3. pályázati mentorunk, az egyik Twinning Nagykövet segített webináriumi képzésekkel, amik a jövő héten is folytatódnak. Már második hete használjuk, csak jó tapasztalatunk van vele. Diák próbacsoporttal is teszteljük a rendszert, mielőtt élesben tartunk órát a csoportoknak. A Microsoft Tisztaszoftver keretében a pedagógusok és diákok számára a letöltés és a telepítés ingyenes. A KRÉTA rendszer, mint alap továbbra is működik.

Informatikai biztonsági ajánlás a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő tanításhoz, tanuláshoz: Link
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való résztvétel során megvalósuló adatkezelésről: Link
Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarandben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez: Link

Hogyan zajlik a digitális oktatás a Rákócziban?

Éppen ma egy hónapja, hogy a tantermen kívül kell biztosítanunk nemcsak az oktatást, de vele együtt a gyerekek nevelését is. Kezdettől fogva folyamatos párbeszéddel alakítottuk ki és fejlesztjük az online tanítás-tanulás megnyugtató kereteit. A feladat óriási, hiszen ilyen körülmények között még sem pedagógus, sem diák, sem szülő nem volt, és felkészülni sem tudtunk rá. Mégis nagy biztonságot ad nekünk az, hogy iskolánk az EFOP-3.2.3. számú, a  „A  digitális írástudás fejlesztéséért” című pályázat támogatásával immár 3. éve komoly képzéseket végeztünk el, és a Nemzeti Köznevelési Portál felületére digitális óravázlatokat töltünk fel. Emellett a digitális eszköz- és szoftverfejlesztés is nagyban segít most minket. Azoknak a családoknak, ahol a korlátozott eszközellátottság gond volt, vagy egy családban egyszerre akár 3 gyerek is tanul, tableteket kölcsönöztünk. Ebben a rendkívüli helyzetben egy nagyon széleskörű helyzetfelmérést végeztünk el a pedagógusok között, amiből látszik, hogy a hagyományos, de a digitális módszerek, megoldások széles tárházával folyik az oktatás. A tanulók többsége nagy motiváltsággal végzi a feladatokat. Az 1-5. évfolyamon a szülői segítség meghatározó, de a nagyobbaknál is jellemző. Itt is szeretnénk megköszönni a szülők kitartó támogatását. Ez most egy hatalmas csapatmunka. Minden nehéz helyzetnek van hozadéka, feltételezhető, hogy a tanulói önállóság, az együttműködés és a digitális innováció is ide tartozik. Mindenkinek hiányzik az iskola, nagyon várjuk, hogy a színes iskolánkban személyesen folytathassuk a munkát. Köszönjük minden környékbeli embernek, hogy ellátásunkat, főleg egészségünket biztosítják.

Egészségügyi világnap – április 7.

1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization).

Erre az eseményre emlékezünk az egészségügyi világnapon. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.

Az egészségügyi világnap alkalmával lehetőség nyílik, hogy globális szintű figyelemmel forduljunk egyes betegségek felé, amelyek megelőzése, kialakulása, gyógyítása jelentősen könnyíthető a széleskörű, megfelelő tájékoztatással.

Az idei Egészségügyi Világnap a koronavírustól hangos. Meg kell köszönnünk az egészségügyben dolgozók odaadó és kitartó munkáját. Nehéz és veszélyes körülmények között végzik a munkájukat, értünk, a családjainkért, szüleinkért!

Külön köszöntjük nevelőtestületünk nevében az iskolánkban tanuló gyerekek egészségügyben dolgozó szüleit, családtagjait. Munkájukhoz erőt, egészsége és kitartást kívánunk!

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Nevelőtestülete

Forrás:
https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.egeszsegesvarosok.hu/hireink_2020.%20febru%C3%A1r%2013._2020_apolok_es_szulesznok_nemzetkozi_eve.php