Kedves Szülők!

A COVID-19 járványügyi helyzet jelentős romlása miatt a járványügyi intézkedéseink is folyamatosan változnak.
Az alkalmazott 2 helyen lázmérőzéssel és kézfertőtlenítéssel történő beléptetés és a napi folyamatos fertőtlenítés mellett fokozatosan figyelünk a 1,5 m-es távolságtartásra. Ez utóbbi iskolai működés során nehezen tartható be teljes körűen. Ezért minden épületben tartózkodó gyermek és felnőtt számára a közösségi térben (folyosó, aula, lépcsőház, tanári, irodák) kötelező a helyesen felhelyezett arc-és szájmaszk viselése, a tantermekben a pedagógus kérése esetén kötelező a maszk használata.
Az EMMI intézkedési tervének a módosításaiból kigyűjtöttük a szülőket érintő legfontosabb protokoll elemeket (A korábbiak továbbra is érvényesek.)

– Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével

– Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

– Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni.

– Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

– Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Iskolakezdés a Rákócziban

Szeptember elsején az udvari tanévnyitón az igazgatónő elmondta, hogy „hiányoztatok, már nagyon vártunk benneteket”. Közel 6 hónapja nem találkoztunk személyesen a diákok nagy részével. Nagy izgalommal és a járványügyi helyzetnek megfelelően felkészülve vártuk az első tanítási napot. Természetesen a gyerekek is nagy várakozással, a szülők pedig érthető aggodalommal tekintettek a kezdésre.

A járványügyi protokoll kialakítása és működtetése során szorosan együttműködünk az EMMI-vel, a Sárospataki Tankerületi Központtal és Sárospatak Város Rendelőintézetével. Minden előírást betartva fertőtlenítünk, a belépés lázmérés és kézfertőtlenítés után lehetséges. Az iskolát csak egészséges gyerek és felnőtt látogathatja! A tanulói keveredés csökkentése érdekében az épületben az első bejáratot és a lépcsőt az alsósok, a hátsót a felsősök használják. Igyekszünk a lehetőségekhez mérten a teremben, a szünetek rendjében és az étkezésnél is a távolságtartást biztosítani. Az épületet 8 órától zárva tartjuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok diák maszkot hordott, ennek használata ajánlott,  családi döntés alapján történik. Fontos, hogy a maszk használata szabályos legyen, teljesen fedje az orrot és a maszkot egymás között nem szabad cserélni. Megmutatjuk, hogy a szemüvegesek hogyan kerülhetik el maszk viselés során a szemüveg párásodását. A krónikusan beteg tanulóknak biztosítjuk az online tanulást. A szülőknek kérdőívet adtunk ki az esetleges külföldi tartózkodás jelzéséhez. Felkészülve az esetlegesen bevezetendő digitális oktatás megkönnyítése érdekében a tavaly kialakított TEAMS rendszer hozzáférését minden tanuló számára biztosítjuk, ehhez szülői nyilatkozatokat küldtünk ki. Amint beindul a KRÉTA levelezőrendszere, erről részletes tájékoztatót adunk a szülők számára. Várjuk a szülőktől a kérdőívek, nyilatkozatok gyors visszajuttatását. Az épületbe csak az elsős másodikos szülők jöhetnek be, a jövő héten már ők sem. A szülőkkel a kapcsolattartást főképp telefonon és digitálisan szeretnénk folytatni, személyesen csak nagyon indokolt esetben és egyeztetett módon. Várjuk a szülők jelzéseit minden fontos, gyermekét érintő kérdésben. Iskolaegészségügyi szűrések, vizsgálatok természetesen továbbra is működnek az iskolában, szeptemberben, októberben a hatodikosok és a hetedikesek kapnak oltásokat. Oltás során a maszk használata kötelező.

Az épületbe érkező külsősök számára a maszk viselése kötelező.
Ezek az intézkedések mindnyájunk számára a koronavírus fertőzés megelőzését szolgálja, ami mindenkinek legfőbb érdeke, ezért kérjük, hogy tartsa be azokat mindenki.
A járványügyi intézkedések mellett ugyanúgy figyelünk az oktatás-nevelés magas szakmai színvonalának megtartására. Ebben az évben az első és az ötödik évfolyam az új NAT szerint halad. Az éves programunkban sok-sok érdekes, élményt adó alkalmat terveztünk.

Szeptember elsejétől iskolaőr segíti a munkánkat.

Mindenkinek sikeres új tanévet és jó egészséget kívánunk!

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

Kedves Szülők!

Eljött a várva várt pillanat! A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 2020/21-es tanév tanévnyitó ünnepségét 2020. szeptember 1-jén 8 órától tartja az iskola udvarán, melyre minden diákot ünneplőbe öltözve szertettel várunk. Kérjük a Szülőket, a járványhelyzetre való tekintettel az évnyitón ne vegyenek részt!

Rossz idő esetén a tanévnyitó ünnepség az első évfolyamosok és szüleik számára (tanulónként 1 fő) az aulában, a többi évfolyam számára az osztályteremben iskolarádión keresztül lesz megtartva.

Az 1-2. évfolyamosok 1-1 szülői kísérettel jöhetnek. A szülőket kérjük, viseljenek szájmaszkot!

Az iskolát az alsó tagozatosok a főbejáraton, a felsősök az udvaron keresztül (a hátsó bejáraton) közelítsék meg! Mind a két helyen hőmérséklet ellenőrzés és kézfertőtlenítő használatára kerül sor.

Kérjük a szülőket, beteg gyermek ne jöjjön iskolába! Vigyázzunk egymásra, magunkra!

Szegedi Istvánné
intézményvezető

Tanévzáró helyett…

Kedves tanulók, diákok, szülők, kollégák!

Minden évnek megvan a maga nehézsége, de úgy gondolom a 2019/20-as tanév kihívásai mindent felülírtak.

Azonban ne szaladjunk ennyire előre. A tanévet a teljes felső tagozat erdei iskolában kezdte Mátrafüreden, ahol lehetőség volt a természeti értékek megismerésére, megóvására, a hagyományok ápolására, sportolásra. Az egyhetes táborozásról élményekben gazdagon tértek haza tanulóink.  A tanévben kiemelkedően működtek szakköreink (robotika, rajz, művészeti…). Nemzeti ünnepeinkről színvonalas műsorokkal emlékeztünk meg. Bekapcsolódtunk a meghirdetett tanulmányi versenyekbe, részt vettünk a diákolimpiákon. A 8. évfolyamos tanulóink pályaválasztását üzemlátogatásokkal, pályaválasztási előadások szervezésével segítettük. Pedagógusaink módszertani megújulásának folytatásaként az idei tanévben is továbbképzéseken vettek részt. A pályázatok megvalósítása folyamatosan zajlott, új pályázatok megírására is sort kerítettünk. Sikeres beiskolázási programunknak köszönhetően két első osztályt indítunk a 2020/21-es tanévben.

2020. március 16-a gyökerestől megváltoztatta az iskolák, családok életét, elkezdődött a digitális oktatás, amely nem volt egyszerű. Sok-sok nehézséggel néztünk szembe, de nem csak mi pedagógusok, hanem a szülők is, akik kiváló partnereinknek bizonyultak ennek az oktatási formának a sikeres megvalósításában. Közös célként fogalmaztuk meg diákjaink tanulásának legoptimálisabbá tételét. A kezdeti útkeresés bizonytalanságai után mindenkinél kialakult egyfajta jól működő digitális napirend. Minden szülőnek köszönöm együttműködő, fáradtságos és áldozatos munkáját, melyet gyermeke előrehaladásáért tett.

A tanárok, szülők, diákok kiemelkedő együttműködésének köszönhetően eredményes tanévet zárhattunk.

363 tanuló kapott év végi bizonyítványt. Az alsó tagozaton 57 fő,  a felső tagozaton 25 fő kitűnő. 31 tanuló jeles eredménnyel zárta a tanévet.  Igazgatói dicséretben 42 fő részesült, tantárgyi dicséretet 84 fő kapott.

Lukács Lili Eszter 8.b osztályos tanulónk nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.

Iskolánk a nyolcadik évfolyam befejezésekor külön díjban részesíti azokat a diákjait, akik példamutató magatartásukkal, kiváló tanulmányi, verseny és sport eredményeikkel, közösségi munkájukkal népszerűsítették hírnevünket. Ebben a tanévben a Rákóczi emlékérmet Ignác Viktória 8.a, Jaskó Emőke 8.b, Lukács Lili Eszter 8.b osztályos tanulók vehették át.

„Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? idézetével kívánok mindenkinek tartalmas vakációt.

Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!”

Találkozunk szeptemberben!

Szegedi Istvánné
igazgató

Kitűnő tanulóink:

Barabás Korina 1.a
Galyas Dávid 1.a
Nagyházi Zsolt 1.a
Szajcz Balázs 1.a
Tomkó Donát Attila 1.a
Vitányi Gábor 1.a
Bényei Luca 1.b
Botond Vince 1.b
Braun Dávid 1.b
Kozma Erik 1.b

Mizsák Benett 2.a
Smidt Balázs 2.a
Szemán Marcell 2.a
Urbán Zoárd András 2.a
Bettenbuch Luca 2.b
Bodnár Balázs Bence 2.b
Keczeli Réka 2.b
Kovács Zétény 2.b
Metz Bálint 2.b
Osztroha Áron 2.b

Gombár Dóra 3.b
Porszka Péter 3.b
Kassai Kinga 3.b
Samók Boglárka 3.b
Kerchner Martin 3.b
Sulyok Márton 3.b
Kerékgyártó Tamara 3.b
Kertész Bence 3.b
Kozma Roland 3.b
Lukács Boglárka 3.b

Kerchner Marcell 5.a
Osztroha Máté 5.a
Nezáczki Kata 5.b
Sajószegi Lilla 5.b
Sztankó Júlia 5.b
Bódi Hanna 6.a
Brandhuber Milán 6.a
Feke Boglárka 6.a
Frikker Eszter 6.a
Hersmann Panna 6.a

Samók Levente 1.b
Stumpf Emma Bíborka 1.b
Stumpf Emma 1.b
Szatmári Emese 1.b
Üveges Tamás 1.b
Vigh Norina 1.b
Érháti Heidi 2.a
Kerchner Márk 2.a
Kovács Luca Eszter 2.a
Lukács Gábor András 2.a

Pénzes Júlia 2.b
Sajószegi György 2.b
Sereg Liza 2.b
Frankó Iván 3.a
Lukács Levente Péter 3.a
Sütő Benett 3.a
Beke Tünde 3.b
Molnár Kinga 3.b
Csikó Bence 3.b
Nagy Balázs 3.b

Matisz Péter 3.b
Vigyikán Vanda 3.b
Bódi Nelli 4.b
Hudák Dorka 4.b
Némethy Kornél 4.b
Sulyok Lőrinc 4.b
Szabó Kata 4.b
Frikker Fanni 5.a
Hmelyovszki Lili 5.a
Kádár Zoé 5.a

Jeszenszki Lili 6.a
Kubák Soma 6.a
Rajna Eleonóra 6.a
Sütő Réka 6.a
Sipos Noémi Eszter 6.a
Füssi Nagy Csongor 6.c
Fodor Áron 7.a
Balla Csaba 7.d
Fischinger Boglárka 7.d
Frei Kata Dóra 7.d
Karajz Dalma 7.d
Lukács Lili Eszter 8.b

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A tanév hátralévő eseményeit a következő módon szervezzük meg:

 • Ballagás online módon 2020. június 13-án 10.00 órától a YouTube
  csatornán (Hegyalja Televízió).
 • Tanévzáró ünnepséget nem szervezünk.
 • A gyermekek június 16-án – a KRÉTA felületen – ismerhetik meg a
  2019/2020. tanév végi érdemjegyeiket.
 • Azok a tanulók, akik szeretnék átvenni a bizonyítványukat az alábbiak
  szerint tehetik meg:
   június 18. 9.00 óra – 8.a
   június 18. 10.00 óra – 8.b
   június 22-én 9.00 – 11.00 óra – 5. évfolyam
   június 22-én 11.00 – 13.00 óra – 6. évfolyam
   június 23-án 9.00 – 11.00 – 7. évfolyam
   alsó tagozatosok a tanítókkal való egyeztetés alapján.
 • Az oklevelek és jutalomkönyvek átadására a 2020/21. tanév tanévnyitó
  ünnepségén kerül sor.

Mindenkinek balesetmentes, szép nyarat kívánunk!

Kedves Szülők!

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatója alapján az iskolákban a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik. Azonban június másodikától, ha az intézmény és a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért, felzárkóztató jelleggel az iskolákban.

A pedagógusok jelzése alapján postai levélben név szerint, meghatározott időpontban hívjuk be azokat gyerekeket, akiknek a felzárkóztatását a pedagógusok szükségesnek látják. Ezeket a foglakozásokat egyéni vagy kiscsoportos jelleggel szervezzük meg, szigorúan betartva a járványügyi előírásokat. Biztosítjuk a kézfertőtlenítést, a maszkot és az előírt fizikai távolságtartást. Az étkezés az eddigi igénybejelentés alapján történik.

Az év végi veszélyhelyzetre vonatkozó teendőkről, megoldásokról hamarosan részletes tájékoztatást küldünk.

Ismételten köszönjük azt az áldozatos munkát, amit a tantermen kívüli oktatás segítése érdekében tesznek a gyermekük haladása érdekében.

További kitartást és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel: Szegedi Istvánné
intézményvezető